TV& VIDEO

hộ trồng chè

Lai Châu: Hiệu quả liên kết doanh nghiệp và nông dân trồng chè

Lai Châu: Hiệu quả liên kết doanh nghiệp và nông dân trồng chè

VTV.vn - Nhiều năm qua, Công ty CP trà Than Uyên và người trồng chè của huyện Tân Uyên đã chủ động đẩy mạnh liên kết hợp tác trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chè.