TV& VIDEO

hòa đàm

Israel quyết định ngừng đàm phán hòa bình với Palestine

Israel quyết định ngừng đàm phán hòa bình với Palestine

Động thái này nhằm đáp trả việc chính quyền Palestine đạt được một thỏa thuận thành lập chính phủ liên hiệp với Hamas - lực lượng chống đối nhà nước Do thái.