TV& VIDEO

hoa đào trắng

Lần đầu tiên nhân giống thành công hoa đào trắng

Lần đầu tiên nhân giống thành công hoa đào trắng

(VTV.vn) - Năm nay, lần đầu tiên, các nhà khoa học ở Viện Rau quả (Bộ NN &PTNT) đã nhân giống thành công hoa đào trắng.