TV& VIDEO

hòa không tưởng

Arsenal 3-3 Anderlecht: Hòa không tưởng

Arsenal 3-3 Anderlecht: Hòa không tưởng

Dẫn trước đối thủ tới 3-0 tuy nhiên trong một ngày hàng thủ chơi quá dở tệ, Arsenal đã để Anderlecht có được một trận hòa không tưởng tại Emirates.