TV& VIDEO

hòa nhập cộng đồng

Làng SOS Đà Nẵng tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn cho trẻ

Làng SOS Đà Nẵng tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn cho trẻ

VTV.vn - Hôm nay (26/8), Làng trẻ SOS Đà Nẵng đã tổ chức tập huấn Kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích và xâm hại cho các trẻ được nuôi dưỡng tại đây.