TV& VIDEO

hòa nhập cuộc sống

Giải pháp giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cuộc sống

Giải pháp giúp trẻ tự kỷ hòa nhập cuộc sống

VTV.vn - Đó là những trò chơi 3D thông minh thu hút trẻ tự kỷ hay những quán cà phê tạo cơ hội cho người mắc chứng tự kỷ được lao động và giao tiếp với cộng đồng.