TV& VIDEO

hòa nhập xã hội

Giúp người nhập cư hòa nhập xã hội - "chìa khóa" chống khủng bố của nước Đức

Giúp người nhập cư hòa nhập xã hội - "chìa khóa" chống khủng bố của nước Đức

VTV.vn - Nhiều người cho rằng, việc cần làm nhất của nước Đức bây giờ là giúp người tị nạn hòa nhập vào xã hội.