TV& VIDEO

Hoa phi hoa vụ phi vụ

Phim Quỳnh Dao vẫn chưa "hết thời"

Phim Quỳnh Dao vẫn chưa "hết thời"

 Nữ sĩ Quỳnh Dao vừa khởi động dự án phim Hoa phi hoa, vụ phi vụ để khẳng định sức sáng tạo mãnh liệt của nhà văn – nhà sản xuất phim hàng đầu khi đã bước sang tuổi 75.