TV& VIDEO

hoa quả xuất khẩu

Nhiều hoa quả Việt Nam xâm nhập các thị trường khó tính

Nhiều hoa quả Việt Nam xâm nhập các thị trường khó tính

VTV.vn - Dù phải đối diện với các rào cản kỹ thuật thương mại ngày càng gia tăng, nhưng nhiều mặt hàng hoa quả tươi của Việt Nam đã được xuất khẩu sang các thị trường khó tính.