TV& VIDEO

Hoa tam giác mạch Hà Giang

Hà Giang lần đầu tổ chức Lễ hội Hoa tam giác mạch vào tháng 11

Hà Giang lần đầu tổ chức Lễ hội Hoa tam giác mạch vào tháng 11

VTV.vn - Lễ hội Hoa tam giác mạch sẽ chính thức được tỉnh Hà Giang tổ chức lần đầu tiên từ ngày 12 - 15/11/2015.