TV& VIDEO

hoa tự

Kỳ diệu công viên hoa tự nhiên lớn nhất thế giới

Kỳ diệu công viên hoa tự nhiên lớn nhất thế giới

Nằm ở thành phố Dubai, “Dubai Miracle Garden” là công viên hoa tự nhiên lớn nhất thế giới với hơn 45 triệu bông hoa.