TV& VIDEO

Hoài An

Phim mới trên VTV Cần Thơ: Giấc mơ cỏ may

Phim mới trên VTV Cần Thơ: Giấc mơ cỏ may

"Giấc mơ cỏ may" chứa đựng nhiều thông điệp nhân văn cao cả. Phim là câu chuyện xung quanh gia đình ông Tâm - bà Hạnh cô con gái Trúc Lâm - một siêu mẫu sáng giá và Tâm Yên - con riêng của ông Tâm.