TV& VIDEO

Hoài Phương

Sài Gòn xưa và nay mở màn với Tình ca Việt Nam

Sài Gòn xưa và nay mở màn với Tình ca Việt Nam

Tình ca Việt Nam là chủ đề số đầu tiên của chương trình ca múa nhạc Sài Gòn xưa và nay do Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen thực hiện nhằm tôn vinh những giá trị nghệ thuật truyền thống.