TV& VIDEO

hoàn cảnh

Giải futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Sân chơi phong trào bổ ích

Giải futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Sân chơi phong trào bổ ích

VTV.vn - Giải futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã giúp cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước có 1 sân chơi bổ ích.