hoàn tất

Dự án thương mại giảm giá, nhà ở xã hội hết "hot"?

Dự án thương mại giảm giá, nhà ở xã hội hết "hot"?

Khi hàng loạt các dự án thương mại xin chuyển đổi sang dự án nhà XH khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn và nhà ở xã hội có vẻ như không còn quá hấp dẫn nữa.