hoàn thành nhiệm vụ

3 Bộ giải ngân vốn đầu tư công quá chậm

3 Bộ giải ngân vốn đầu tư công quá chậm

VTV.vn - Tiến độ giải ngân của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài Nguyên và Môi trường rất thấp và thấp hơn mức trung bình của cả nước.