TV& VIDEO

hoàn thành nhiệm vụ

Thủ tướng chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện

Thủ tướng chỉ thị tăng cường tiết kiệm điện

VTV.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành chỉ thị về tăng cường tiết kiệm điện.