Hoàng Diệu

Bình Phước: Chi tiền tỷ xây chợ rồi bỏ hoang

Bình Phước: Chi tiền tỷ xây chợ rồi bỏ hoang

Xây dựng chợ tiền tỷ rồi bỏ hoang là câu chuyện đang hết sức nhức nhối tại tỉnh Bình Phước.