TV& VIDEO

Hoàng Sa Biển Đông

Bão Rammasun cách quần đảo Hoàng Sa 350km

Bão Rammasun cách quần đảo Hoàng Sa 350km

Hồi 10 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km/h), giật cấp 15, cấp 16.