TV& VIDEO

Hoàng thúc Lý Long Tường

Gặp gỡ đạo diễn bộ phim tài liệu lịch sử về Hoàng thúc Lý Long Tường

Gặp gỡ đạo diễn bộ phim tài liệu lịch sử về Hoàng thúc Lý Long Tường

VTV.vn - Kim Guk Jin - đạo diễn bộ phim tài liệu về Hoàng Thúc Lý Long Tường đã có cuộc trả lời phỏng vấn trong chương trình Cuộc sống thường ngày phát sóng 10/1/2016.