TV& VIDEO

hoàng tộc

Afghanistan: Đại sứ quán Mỹ trúng rocket

Afghanistan: Đại sứ quán Mỹ trúng rocket

Hai quả rocket đã rơi trúng khuôn viên Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kabul của Afghanistan, nhưng không gây thương vong.