TV& VIDEO

Hoàng Vĩnh Giang

Hội nghị kỹ thuật ABG5 - 2016: Bốc thăm 5 môn thể thao đồng đội

Hội nghị kỹ thuật ABG5 - 2016: Bốc thăm 5 môn thể thao đồng đội

Một trong những trọng tâm cơ bản nhất của phiên họp kỹ thuật (Technical Meeting) của Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á lần thứ 5 (ABG5) – Đà Nẵng, Việt Nam 2016 vừa diễn ra sáng ngà