TV& VIDEO

hoành phi

Bắc Ninh khai hội Kinh Dương Vương

Bắc Ninh khai hội Kinh Dương Vương

[] Sáng 25/2, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng tổ chức Lễ hội Kinh Dương Vương, kỷ niệm 4892 năm Đức Thủy Tổ khai sinh mở nước.