TV& VIDEO

hoạt động đa dạng

Đa dạng hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh phổ thông

Đa dạng hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh phổ thông

VTV.vn - Trung tâm trải nghiệm sáng tạo của trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm vừa được khởi động tại tỉnh Vĩnh Phúc với rất nhiều hoạt động đa dạng cho học sinh chọn lựa.