hoạt động khai thác cát

Xử lý nghiêm vi phạm khai thác cát tại lòng hồ Dầu Tiếng

Xử lý nghiêm vi phạm khai thác cát tại lòng hồ Dầu Tiếng

VTV.vn - 3 tỉnh Tây Ninh, Bình Phước và Bình Dương cần xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân, có sai phạm trong việc khai thác cát tại lòng hồ Dầu Tiếng.