TV& VIDEO

hoạt động khai thác cát

Quảng Nam siết chặt hoạt động khai thác cát trên sông

Quảng Nam siết chặt hoạt động khai thác cát trên sông

VTV.vn - Khi giá cát tăng đột biến, việc khai thác cát trên các tuyến sông lớn như Thu Bồn và Vu Gia (Quảng Nam) diễn biến rất phức tạp.