TV& VIDEO

hoạt động khoáng sản

Vĩnh Phúc: Phê duyệt khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

Vĩnh Phúc: Phê duyệt khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

VTV.vn - UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.