TV& VIDEO

hoạt động kinh doanh lữ hành

Yêu cầu chấn chỉnh hoạt động du lịch tại Khánh Hòa

Yêu cầu chấn chỉnh hoạt động du lịch tại Khánh Hòa

VTV.vn - Tổng cục Du lịch vừa đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, đón khách du lịch Trung Quốc tại thành phố Nha Trang.