TV& VIDEO

hoạt động ngoại giao

Quốc hội Việt Nam sẵn sàng cho sự kiện APPF 26

Quốc hội Việt Nam sẵn sàng cho sự kiện APPF 26

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng đến thời điểm này, công tác chuẩn bị APPF đã cơ bản hoàn thành theo đúng yêu cầu của Ban Tổ chức.