TV& VIDEO

hoạt động quân sự tại Syria

Nga có thể nối lại hoạt động quân sự tại Syria

Nga có thể nối lại hoạt động quân sự tại Syria

VTV.vn - Nga có thể nối lại các hoạt động quân sự tại Syria một lần nữa chỉ trong vòng "vài giờ" nếu cần thiết.