TV& VIDEO

hoạt động thiết thực

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Hành động vì trẻ em

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Hành động vì trẻ em

VTV.vn - Đảng, Nhà nước cũng có nhiều hoạt động thiết thực nhằm kêu gọi sự chung tay giúp sức của cộng đồng, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng Hành động vì trẻ em.