TV& VIDEO

hoạt động tiếp sức mùa thi

Đã đến lúc chia tay chiến dịch tiếp sức mùa thi?

Đã đến lúc chia tay chiến dịch tiếp sức mùa thi?

VTV.vn - Một vấn đề được đặt ra hiện nay là liệu các hoạt động tiếp sức mùa thi hỗ trợ các thí sinh, phụ huynh có còn cần thiết nữa không?