TV& VIDEO

học 2 buổi/ngày

Đà Nẵng: Khó đạt mục tiêu 100% trường tiểu học dạy 2 buổi/ngày

Đà Nẵng: Khó đạt mục tiêu 100% trường tiểu học dạy 2 buổi/ngày

VTV.vn - Mục tiêu 100% học sinh tiểu học trên địa bàn TP Đà Nẵng được học 2 buổi/ngày đang đặt ngành giáo dục thành phố trước những khó khăn nhất định.