TV& VIDEO

Học bổng du học Anh Quốc

Học bổng du học Anh Quốc 2014: Bạn đã sẵn sàng đón nhận?

Học bổng du học Anh Quốc 2014: Bạn đã sẵn sàng đón nhận?

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn trẻ Việt Nam có cơ hội tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của Anh Quốc, sắp tới Tập đoàn Study Group tổ chức chương trình tư vấn & trả lời mọi thông tin đến sinh viên.