TV& VIDEO

học bổng thể thao

Dạy bóng chày giúp trẻ em thoát nghèo

Dạy bóng chày giúp trẻ em thoát nghèo

VTV.vn - Tại Manila, Philippines, một sân bóng chày được tạo ra trên khu vực của những bãi rác với ý nghĩa hết sức nhân văn giúp trẻ em nơi đây thoát nghèo nhờ bóng chày.