TV& VIDEO

học giả mỹ

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với các học giả Havard

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với các học giả Havard

Ngày 18/9, Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Văn Ninh và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã có ngày làm việc với nhóm học giả hàng đầu của Havard.