TV& VIDEO

học lấy

Hành vi phản cảm của giới trẻ: Bắt nguồn từ đâu?

Hành vi phản cảm của giới trẻ: Bắt nguồn từ đâu?

 Thời gian gần đây, những hành vi phản cảm, thiếu ý thức của một bộ phận các bạn trẻ ở chốn linh thiêng hay xả rác ngay trong sự kiện Giờ Trái đất đã khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc.