TV& VIDEO

học môn Lịch sử

Học sinh mong muốn học môn Lịch sử như thế nào?

Học sinh mong muốn học môn Lịch sử như thế nào?

VTV.vn - Trần Vũ Yến Linh, học sinh lớp 11D4, trường THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội đã chia sẻ về mong muốn được học môn Lịch sử.