TV& VIDEO

học phí năm học 2016 - 2017

TP.HCM đề xuất không tăng học phí năm học 2016 - 2017

TP.HCM đề xuất không tăng học phí năm học 2016 - 2017

VTV.vn - Sáng 3/8, tờ trình có nội dung không tăng, thậm chí giảm 1/3 học phí khối giáo dục thường xuyên của UBND TP.HCM sẽ được HĐND biểu quyết tại kỳ họp thứ 2 HĐND khoá IX.