TV& VIDEO

học sinh mới

Hàn Quốc: Nhiều trường không có học sinh lớp 1 mới vì tỷ lệ sinh quá thấp

Hàn Quốc: Nhiều trường không có học sinh lớp 1 mới vì tỷ lệ sinh quá thấp

VTV.vn - Nhiều trường tiểu học ở Hàn Quốc không có một học sinh lớp 1 mới nào xin nhập học.