TV& VIDEO

học sinh nghèo vượt khó học bổng

Cô học trò nghèo ước mơ về tương lai tươi sáng

Cô học trò nghèo ước mơ về tương lai tươi sáng

VTV.vn - Em Lê Minh Phương Nhi (Thái Thụy - Thái Bình) là một trong những tấm gương vượt khó học giỏi, vừa được nhận học bổng từ chương trình Niềm Tin Việt.