TV& VIDEO

học thuộc lòng

Công tác tổ chức thi đợt 2 chịu nhiều sức ép vì các môn xã hội

Công tác tổ chức thi đợt 2 chịu nhiều sức ép vì các môn xã hội

Ngoài các môn tự nhiên Toán, Hóa, Sinh, đợt thi thứ 2 tập trung nhiều các môn xã hội là Văn, Sử, Địa, vì vậy công tác tổ chức thi bao giờ cũng chịu sức ép nhiều hơn.