TV& VIDEO

học tiếng Nga

Khó khăn trong việc dạy và học tiếng Nga ở Việt Nam

Khó khăn trong việc dạy và học tiếng Nga ở Việt Nam

VTV.vn - Giáo trình, sách giáo khoa cũ, thiếu giáo viên và sinh viên... đó là khó khăn chung mà tất cả các cơ sở dạy tiếng Nga trong nước đang phải đối mặt.