TV& VIDEO

học Toán

"Học toán qua truyện cổ tích" giúp trẻ hiểu hơn giá trị văn học dân gian

"Học toán qua truyện cổ tích" giúp trẻ hiểu hơn giá trị văn học dân gian

VTV.vn - Cuốn sách không chỉ giúp các bạn nhỏ học toán thú vị hơn mà còn bồi dưỡng cho trẻ về giá trị văn hóa truyền thống, giá trị văn học dân tộc.