TV& VIDEO

học vấn cao

Nở rộ dịch vụ bảo mẫu mùa thi tại Trung Quốc

Nở rộ dịch vụ bảo mẫu mùa thi tại Trung Quốc

VTV.vn - Một bảo mẫu có thể được trả hơn 60 USD một ngày. Nhiều khách sạn quanh khu vực thi còn đưa ra gói dịch vụ kèm bảo mẫu để thu hút phụ huynh học sinh.