TV& VIDEO

Học viện Chính trị Quốc gia

"65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác"

"65 năm vẻ vang trường Đảng mang tên Bác"

Bộ phim tài liệu 65 năm vẻ vang Trường Đảng mang tên Bác sẽ được phát sóng vào 20h05, ngày 23/9 trên kênh VTV1.