TV& VIDEO

Học viện Công nghệ BCVT

Điểm chuẩn Đại học năm nay dự kiến không có nhiều biến động

Điểm chuẩn Đại học năm nay dự kiến không có nhiều biến động

Đến thời điểm này đã có hơn 70 trường Đại học, Cao đẳng công bố điểm thi tuyển sinh năm 2014. Theo thông tin chung từ các trường, mức điểm của thí sinh năm nay tương đương năm 2013. Điểm chuẩn vì thế dự kiến sẽ không có nhiều biến động.