học viên Việt Nam

Giáo dục – điểm sáng hợp tác Việt Nam - Singapore

Giáo dục – điểm sáng hợp tác Việt Nam - Singapore

Bên cạnh những kết quả nổi bật về đầu tư, thương mại, hợp tác giáo dục là một điểm sáng trong quan hệ giữa Việt Nam và Singapore.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive