TV& VIDEO

học võ

Võ sư hơn 20 năm dạy võ miễn phí cho trẻ em

Võ sư hơn 20 năm dạy võ miễn phí cho trẻ em

(VTV.vn) - Võ sư Trần Ngọc Quyền (huyện Đông Anh, Hà Nội) đã có hơn 20 năm dạy võ miễn phí cho trẻ em.