TV& VIDEO

Hội chợ ASEAN

CAEXPO và CABIS chính thức khai mạc tại Trung Quốc

CAEXPO và CABIS chính thức khai mạc tại Trung Quốc

Hội chợ ASEAN-Trung Quốc (CAEXPO) và Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư và Thương mại ASEAN-Trung Quốc (CABIS) lần thứ 11 đã chính thức khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc.