TV& VIDEO

hồi chuyển

Smartwatch của Microsoft đang được thử nghiệm tại New York?

Smartwatch của Microsoft đang được thử nghiệm tại New York?

Trong một bài báo đăng tải trên Gearlive, một số người cho biết, họ nhìn thấy chiếc đồng hồ thông minh của Microsoft đang được thử nghiệm tại thành phố New York.