hội đàm cấp cao

Hội đàm cấp cao liên Triều

Hội đàm cấp cao liên Triều

VTV.vn - Quan chức cấp cao Triều Tiên và Hàn Quốc đã tiến hành thảo luận tại làng đình chiếm Panmunjom vào sáng 1/6.